Οι πελάτες της εταιρείας μας τονίζουν το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση και η υποστήριξη πελατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια κατά την επιλογή ενός καταστήματος.

Το γεγονός ότι ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Eleftheriou EL είναι η σχέση με πελάτες και συνεργάτες, βάζει την εταιρεία ένα βήμα μπροστά στην επίτευξη των στόχων της.

Ο σκοπός όλων αυτών των υπηρεσιών είναι να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των πελατών και η αύξηση της σχέσης πίστης, επιτρέποντας στην εταιρεία να αυξήσει τις πωλήσεις και να διατηρήσει ένα υψηλό προφίλ στην τοπική αγορά.